Jaakko Peltomäki Oy:n ja Capital AV:n tietosuojakäytäntö

VIIMEKSI PÄIVITETTY 8.5.2018

Rekisterinpitäjä:

Jaakko Peltomäki Oy (”Jaakko Peltomäki Oy”)

Y-tunnus: 0890106-5

Osoite: Karjalankatu 2, 00520 Helsinki, Suomi

Puh.: +358 9 666 690

Sähköposti: info(a)peltomaki.eu

Yhteyshenkilö: Riikka Kotamäki, riikka(a)peltomaki.eu

Rekisterin nimi: Jaakko Peltomäki Oy:n & Capital AV:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Jaakko Peltomäki Oy:n asiakasrekisteri)

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Jaakko Peltomäki Oy ja Capital AV (jäljempänä ”Jaakko Peltomäki Oy”) suojaavat palvelujensa käyttäjien henkilötietoja ja noudattava toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Jaakko Peltomäki Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena Jaakko Peltomäki Oy:n palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus. Jaakko Peltomäki Oy:n sähköisiä palveluja, kuten uutiskirje ja työtuntien kirjauspalvelu, voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Käyttäessäsi näitä palveluita sinut saatetaan ohjata palvelutoimittajamme sivustolle. Jaakko Peltomäki Oy ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista. Luovuttamalla henkilötietojasi Jaakko Peltomäki Oy:lle hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakaspalvelun laadun parantamiseen sekä uutiskirjeen ja muuhun yrityksen viestintään liittyvän materiaalin lähetykseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Jaakko Peltomäki Oy:n palveluiden toteuttamiseen ja käyttäjän tunnistamiseen. Näin voimme tehdä palveluistamme henkilökohtaisempia. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

Rekisterin tietosisältö

Jaakko Peltomäki Oy voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa. Jaakko Peltomäki Oy pyrkii kohtuullisin keinoin pitämään hallussaan olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Jotkut Jaakko Peltomäki Oy:n palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja, valintoja ja suostumuksia. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietosi kirjautumalla käyttäjätilillesi. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia. Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi vuokratessasi kalustoa Jaakko Peltomäki Oy:lta, rekisteröityessäsi työntekijäksi työtuntiohjelmistoomme, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Jaakko Peltomäki Oy kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

Jaakko Peltomäki Oy:lle antamasi tiedot

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • syntymäaika, ammatti
  • työpaikka
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten kalustotilaustiedot
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • mahdollinen kuva henkilötodistuksesta
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Jaakko Peltomäki Oy ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi Jaakko Peltomäki Oy:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, kuten seuraavissa tapauksissa:

1. Suostumuksesi Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Alihankkijat ja palveluntarjoajat Jaakko Peltomäki Oy saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Jaakko Peltomäki Oy:n alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Jaakko Peltomäki Oy:n palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Jaakko Peltomäki Oy:n määrittämiin tarkoituksiin. Jaakko Peltomäki Oy velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

3. Kansainväliset tietojen siirrot Jaakko Peltomäki Oy toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Mikäli tietoja luovutetaan EU-maiden ulkopuolelle, Jaakko Peltomäki Oy huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

4. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön vaatiessa, kuten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita käyttäjän laite vastaanottaa ja lähettää, kun käyttäjä käyttää Jaakko Peltomäki Oy:n palvelua. Jaakko Peltomäki Oy voi käyttää evästeitä ja evästeiden kaltaisia menetelmiä palveluiden toiminnallisuuden tarjoamiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palveluitamme ja hyväksymällä evästeiden käytön internetselaimensa asetuksissa käyttäjä hyväksyy Jaakko Peltomäki Oy:n evästeiden käytön. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Mitkä ovat oikeutesi?

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle, riikka(a)peltomaki.eu. Käyttäjän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut Jaakko Peltomäki Oy:lle. Voit myös kieltää Jaakko Peltomäki Oy:ta käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Jaakko Peltomäki Oy voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.